Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
UH0118

Voda pro Prahu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Hlavní město Praha

 • Program

  Operační program Praha - pól růstu ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  DOT/02/04/002857/2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Water for Prague

 • Anotace anglicky

  Water for Prague

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • CEP - hlavní obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se nyní nachází ve fázi udržitelnosti, k předání výsledků bude teprve docházet. Dále teprve dojde k výkázání projektových indikátorů a ke komercializaci některých dílčích konceptů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-KHP-UH-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  27. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 997 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  26 997 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 000 tis. Kč