Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Aktuálnost Komenského výchovy k lidskosti

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25210%2F17%3A39911589" target="_blank" >RIV/00216275:25210/17:39911589 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Aktuálnost Komenského výchovy k lidskosti

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Na podkladě Komenského textů se zamýšlím nad tím, jakou roli hrají lidskost a výchova k lidskosti v dnešní době. V souvislosti s tím poukazuji na nadčasovost některých Komenského všenápravných myšlenek tak, jak je interpretoval Jan Patočka. Okrajově se věnuji také obrazům současné migrační krize, která radikálně proměňuje obraz celé Evropy. Cílem mého příspěvku je poukázat na to, že Komenského způsob nápravy společnosti za pomoci společného hledání pravdy nám může být v tomto ohledu velkou inspirací.

 • Název v anglickém jazyce

  The Topicality of Comenius' Education to Humanity

 • Popis výsledku anglicky

  On the basis of passages of Comenius‘ texts I will contemplate how humanity and education towards humanity are topical nowadays. I will point out the timelessness of some Comenius‘ thoughts and ideas how Czech philosopher Jan Patočka thought them over. Marginally I remind pictures which are proceeded from currently migrant crisis that radically changes image of Europe. Goal of my contribution is to point out that Comenius‘ way of reformation of society by amicable method would be a great inspiration for us in this respect.

Klasifikace

 • Druh

  C - Kapitola v odborné knize

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2017

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název knihy nebo sborníku

  Comenius and the Problem of Interdisciplinarity

 • ISBN

  978-83-64884-93-1

 • Počet stran výsledku

  8

 • Strana od-do

  101-108

 • Počet stran knihy

  180

 • Název nakladatele

  Wydawnictwo IKRiBL

 • Místo vydání

  Siedlce

 • Kód UT WoS kapitoly