Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985955%3A_____%2F15%3A00465673" target="_blank" >RIV/67985955:_____/15:00465673 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Jak známo Komenský založil svou přirozenou vyučovací metodu na aristotelské zásadě ars imitatur naturam (umění napodobuje přírodu), která byla v jeho době velmi rozšířena. Originálním přínosem ke vzniku moderní pedagogiky bylo, že ji Komenský uvedl do oblasti lidského vzdělávání a vyvodil z ní soustavu didaktických opatření. Bádání však dosud nevěnovalo dostatečnou pozornost otázce, jak byla tato myšlenka přijímána Komenského protestantskými současníky. Stat' ukazuje, že protestantské prostředí (zejména J. H. Alsted) myšlenku sice reflektovalo, ale hlavní překážkou při aplikaci této zásady v uměních (vědách) zabývajících se člověkem bylo protestantské učení o nenávratném porušení lidské přirozenost prvotním hříchem. Nicméně Komenský byl členem Jednoty Bratrské, která toto učení tradičně nesdílela, což mu umožnilo využít tento aristotelský princip a učinit ho východiskem didaktické soustavy.

 • Název v anglickém jazyce

  The Aristotelian Idea ars imitatur naturam in J. H. Alsted, other Protestant Scholars, and J. A. Comenius

 • Popis výsledku anglicky

  As known, Comenius founded his natural didactical method on the Aristotelian principle ars imitatur naturam (art imitates the nature) widely spread at that time. As a significant contribution to the birth of pedagogy, Comenius introduced this principle to the context of education developing it into a system of didactical measures for teaching. Nevertheless, the immediate context of this idea in protestant thought has not been sufficiently identified thus far. In this contribution I intend to demonstrate how Comenius' protestant contemporaries, specifically J. H. Alsted (1588–1638) reflected this idea. It is shown that the main restraint to implement this principle to the arts dealing directly with human, was the orthodox protestant conviction that human nature had been substantially corrupted by the original sin. Comenius, however, was a member of the Unity of Brethren that traditionally did not share this teaching which allowed him to take advantage of this principle.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 • CEP obor

  AA - Filosofie a náboženství

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GB14-37038G" target="_blank" >GB14-37038G: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext</a><br>

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2015

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Studia Comeniana et historica

 • ISSN

  0323-2220

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  45

 • Číslo periodika v rámci svazku

  93/94

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  12

 • Strana od-do

  116-127

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus