All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV10278

Photonic glass panels

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 1 (SMPO201600001)

 • Main participants

  bentglass a.s.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016FV10278

Alternative language

 • Project name in Czech

  Fotonické skleněné panely

 • Annotation in Czech

  Obsahem řešení projektu je výzkum a příprava nových fotonických skelněných panelů. Cílem projektu je potom principiální zvýšení užitných vlastností stávajících produktů firmy bentglass a. s. - ohýbaných bezpečnostních panelů s tvrzeného skla. V současné době jsou hlavním produktem firmy bentglass a. s. ohýbané skleněné tabule, které nacházejí uplatnění v průmyslu a stavebnictví. Záměrem návrhu je podstatná inovace stávajících skleněných panelů tak, aby byly schopné integrace s fotonickými prvky, vývoj fotonických prvků a jejich následná integrace do jednoho produktu. Výsledkem projektu potom budou principiálně nové skleněné panely s tvrzeného ohýbaného skla s novým funkčním opticky aktivním prvkem s řízenou emisí světla. Toto řešení tak umožní výrobu atraktivních panelů pro interiérové i exteriérové použití, zejména jakožto bezpečnostních prvků ve veřejných budovách, veřejně přístupných prostorách jako jsou prodejní a restaurační prostory, veřejné sportoviště, nádražní prostory a další. Tento záměr projektu je plně v intencích rozvojové strategie firmy bentglass a.s., která předpokládá další rozvoj v oblasti vybavení interiéru a exteriéru veřejně přístupných prostor, veřejných budov, sportovišť, objektů občanské vybavenosti atd. Navrhovaný výzkum je založen na využití dlouholetých zkušeností firmy bentglass a. s. s produkcí a vývojem ohýbaných skel. Tyto zkušenosti budou využity pro další vývoj navrhovaných produktů. Pro konstrukci fotonických prvků a jejich integraci do nově vyvinutých skleněných panelů budou využity také nové poznatky v oblasti fotoniky a nanotechnologií získané na základě vlastního výzkumu a vývoje výzkumné organizace - FCH VUT v Brně. Veškeré činnosti související s řešením projektu budou plně zajištěny účastníky projektu. Toto se týká i následné realizace výroby, která bude zajištěna v provozovně bentglass.a.s.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JA - Electronics and optoelectronics

 • CEP - secondary branch

  JJ - Other materials

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  -

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 22, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jun 22, 2022

Finance

 • Total approved costs

  8,167 thou. CZK

 • Public financial support

  5,834 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  544 thou. CZK