All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

MicroRNA in central nervous system injury: potential roles and therapeutic implications

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Main participants

  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  18-21942S

Alternative language

 • Project name in Czech

  MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam

 • Annotation in Czech

  Poranění centrální nervové soustavy (CNS) spouští celou řadu patofyziologických událostí, které jsou pečlivě regulovány expresí specifických genů. Nedávné studie prokázaly, že exprese mikroRNA (miRNA) - krátkých nekódujících molekul RNA modulujících hladinu proteinu prostřednictvím interakce s mRNA - je v závislosti na různých typech poranění CNS pozměněna. Tím se miRNA dostaly do popředí zájmů jako potenciální terapeutické cíle. Pro pochopení mechanismů iniciovaných při poranění míchy a mozkové mrtvici budeme v rámci tohoto projektu zkoumat změny v expresi miRNA a mRNA v nervové tkáni u myšího a potkaního modelu. Nejzajímavější regulační sítě miRNA-mRNA budou následně validovány in vitro a in vivo za použití kombinace nástrojů pro studium RNA, proteinů a jejich funkce s cílem ověřit skutečný biologický význam našich zjištění. Naše studie poskytne důležité informace objasňující roli specifických miRNA při reparaci a regeneraci nervové tkáně, které mohou být použity i ke zlepšení současných léčebných postupů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  There are seven papers funded from this project, all with high IF. Excellent results are two papers in Molecular Aspects of Medicine (IF (2020) 14.235), which is a first-decil Journal (percentil 95).

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  8,195 thou. CZK

 • Public financial support

  8,138 thou. CZK

 • Other public sources

  57 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK