All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Analyzing the determinants of self-reported English language knowledge and motivation for English language learning in Czech lower secondary students

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-05484S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně

 • Annotation in Czech

  Současný výzkum učení se angličtině jako cizímu jazyku často využívá při měření vnímaných jazykových znalostí a dovedností a motivace data založená na sebehodnocení. Ukazuje se však, že přesnost takto získaných dat může být snížena v důsledku rozdílů v užívání škály různými skupinami respondentů. V tomto projektu zkoumáme rozdíly v užívání škál mezi českými žáky nižšího sekundárního stupně při hodnocení vnímaných znalostí a dovedností v oblasti angličtiny jako cizího jazyka a motivace k učení se angličtině jako cizímu jazyku v rozsáhlém dotazníkovém šetření. Dále též zkoumáme vztah mezi těmito koncepty a školními, rodinnými, vrstevnickými a individuálními faktory a jak tento vztah může být ovlivněn rozdíly v užívání škál. Také se zaměřujeme na mezeru v současném výzkumu paradoxního negativního vztahu mezi hodnocením vlastní motivace k učení a výsledky žáků v testech v kontextu výzkumu angličtiny jako cizího jazyka. Výsledky projektu zahrnují publikace v impaktovaných časopisech, v časopisu zařazeném ve Scopus a dalších recenzovaných časopisech.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AM - Pedagogy and education

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 12, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,017 thou. CZK

 • Public financial support

  6,017 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK