All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Alternative route to capillary monolithic silica columns from discrete particles treated with supercritical water

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04703S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vody

 • Annotation in Czech

  V rámci práce na našem předchozím projektu využití superkritické vody (SCW) k modifikaci vnitřních povrchů křemenných kapilár jsme učinili překvapivé zjištění. Když jsme účinkům SCW vystavili kapiláru naplněnou mikrokuličkami silikagelu, působením SCW v ní vzniklo trojrozměrné monolitické mřížoví, v němž byly sousedící mikrokuličky spojeny krčky. Celá struktura zjevně vznikla redistribucí materiálu mikrokuliček účinkem SCW a byla stabilní i po vyschnutí. Geometrie a povrchová struktura 3D mřížoví silně závisely na pracovních podmínkách. Uvedené zjištění může otevřít alternativu k obvyklému způsobu přípravy monolitických kapilárních kolon na bázi silikagelu pro kapalinovou chromatografii. Zhodnotit potenciál tohoto zjištění pro přípravu monolitických kolon tímto způsobem je cílem předkládaného projektu. Pro účely testování nového typu kolon budou souběžně vyvíjeny i organokřemičité kapilární kolony s obsahem polyedrických oligomerních silsesquioxanů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CB - Analytical chemistry, separation

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  5,684 thou. CZK

 • Public financial support

  5,684 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK