All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Effect of complex boundary conditions on the laminar/turbulent transition

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní<br>Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P101-12-1271

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv složitých okrajových podmínek na přechod do turbulence

 • Annotation in Czech

  Předmětem projektu je experimentální a numerické modelování přechodu z laminárního do turbulentního smykového proudění při složitých okrajových podmínkách zahrnujících vliv turbulence vnějšího proudu, tlakového gradientu, drsnosti stěny a přenosu tepla. Cílem je zpřesnění fyzikálního a matematického modelu přechodového smykového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice a zlepšení CFD návrhových metod. Cíle projektu budou dosaženy získáním potřebných experimentálních dat pro zobecnění empirických vztahů a vytvoření databáze testovacích případů, rozšířením znalostí o zkráceném přechodu při složitých okrajových podmínkách typických pro vnitřní aerodynamiku a zejména pro proudění v lopatkových strojích stejně jako pro vnější aerodynamiku, modifikace modelů zkráceného přechodu v přilehlém a odtrženém proudění, vývoj vlastních výpočetních programů pro simulaci složitého turbulentního proudění, implementace modelů přechodu a jejich ověření.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  New experimental and numerical findings on the lam./turb. transition were acquired under complicated boundary conditions. Several transition models were generalized and tested, implemented into num. codes and used in simulations. Publication aktivity was relatively low. Several issues appeared with purchases of ordinary comp. equipment and sw with questionable eligibility of costs for the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 6, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2017

Finance

 • Total approved costs

  8,210 thou. CZK

 • Public financial support

  8,210 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK