All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Archaeological Sources from Early Medieval Mikulčice - Area Beneath the Walls

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 7 (SAV02007-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  IAA800010703

Alternative language

 • Project name in Czech

  Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic - podhradí

 • Annotation in Czech

  Mikulčický výzkum je postaven před zásadní otázku, co s obrovskými plochami prokopanými během velkoplošných odkryvů v letech 1954-1992. Co s těmito pěti hektary plochy, bez jejichž řádného zpracování nebudou výsledky zdejších výzkumů plnohodnotné. Nabízíse řešení: otevření kritické edice archeologických pramenů z Mikulčic jako součásti dlouhodobého "programu pramenného zpracování a verifikace starých výzkumů". Navrhovaný projekt má být první etapou naplňování tohoto programu. Má přinést stratigrafickézpracování vybraných ploch v podhradí. K předložení tohoto záměru opravňuje jedinečnost a rozsah mikulčického pramenného fondu. Výsledkem projektu má být 7 svazků (sešitů) nové publikační řady "Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic" (APM), ztoho čtyři vydané tiskem, tři v rukopisu. Publikace budou mít klasickou knižní část a digitální část na CD.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Under the project a critical evaluation of the selected areas of old and new fieldworks in the Mikulčice-Valy area beneath the walls was prepared. The aim of this work is a monographic study, with a view of all resident areas beneath the walls.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2009

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 28, 2009

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP10-AV0-IA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 8, 2010

Finance

 • Total approved costs

  710 thou. CZK

 • Public financial support

  710 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK