All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Genetic variability of hyper-spectral reflectance in Scots pine ecotypes for selection of drought-resistant individuals

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  INTER-EXCELLENCE

 • Call for proposals

  SMSM2019LTA01

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-37785/2019-2

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití genetické variability hyperspektrální odrazivosti ekotypů borovice lesní pro selekci jedinců odolných vůči suchu

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je získat nové poznatky o genetické variabilitě hyperspektrální odrazivosti v rámci ekotypů borovice lesní pro následnou selekci jedinců odolných vůči suchu, k čemuž využijeme metody genomické selekce. Zaměřujeme se na multidisciplinární základní výzkum spojující populační genomiku, stresovou fyziologii a mnohorozměrné optické snímání za účelem zkoumání adaptivního profilu borovice lesní za podmínek indukovaného stresu suchem během raných vývojových stádií. Dále si klademe za cíl posoudit vztah četných fyziologických markerů k hodnocení zdravotního stavu rostlin v raném věku, neboť tyto mohou sloužit jako nepřímý ukazatel adaptačních znaků. Tento projekt by měl odpovědět na některé základní otázky týkající se přežití nově založených lesních výsadeb, což je předpokladem funkční integrity evropských lesních ekosystémů ve velkém měřítku. Specifické dílčí cíle zodpovídající výzkumné otázky jsou definovány následovně: 1) Rozsáhlá analýza dat získaných in situ v rámci testů potomstev lokálních ekotypů borovice lesní. 2) Realizace řízených experimentů v růstových komorách s indukovaným suchem se souběžnou SNP (Single Nucleotide Polymorphism) genotypizací. 3) Genetická evaluace jak v testech potomstev, tak dat získaných v rámci komorových experimentů. 4) Upscaling laboratorních spektroskopických měření na vzorcích jehlic v na úroveň obrazových hyperspektálních dat získaných s pomocí hyperspektrální kamery nesené dronem.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - secondary branch

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10618 - Ecology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EH - Ecology - communities<br>GC - Plant growing, crop rotation<br>GE - Plant cultivation<br>GF - Diseases, pests, weeds and plant protection<br>GK - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  "The following studies have been published or are in the final stage of publication in E002/V004: Čepl et al., 2020; Hejtmánek et al., 2022; Stejskal et al., MANUSCRIPT1. The hyperspectral image data from the seed orchards used in the work of DP Filip Raashe will be used in the forthcoming publication in E003/V007. The final version of the publication Stejskal et al., MANUSCRIPT2 was also produced in E003/V007. A study by Poupon et al., 2021 was published as part of the genomic evaluation of E003/V008. The main outputs of the synthesis of the knowledge gained in E003/V009 on the physiology of induced stress are two scientific publications currently in preparation"

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  U - Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LT-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,829 thou. CZK

 • Public financial support

  9,829 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK