All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Josef Bozek Competence Centre for Automotive Industry

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2012TE01020020

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

 • Annotation in Czech

  Inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích. Dvojí řád vyvíjených inovací pro bezprostředně aplikovatelný výstup nebo podklad pro následný vývoj. Využití znalostní databáze jako integrujícího prvku komplexního tématu a širokého týmu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JO - Land transport systems and equipment

 • CEP - secondary branch

  JT - Propulsion, engines and fuels

 • CEP - another secondary branch

  JD - Use of computers, robotics and its application

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20301 - Mechanical engineering<br>20704 - Energy and fuels

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project has achieved extraordinary results, even from a transnational perspective. Moreover, the submitted documents and outputs are fully in content and form fully in accordance with the declared vision of the Competence Center program. The automotive industry with related fields has long occupied an exceptional strategic position in the Czech economy. The opponent committee has no doubt that the results and outputs of the Josef Božek Automotive Industry Competence Center now achieved will further strengthen this long-term position and that the public funds invested in the Center will benefit in the short term. The review committee congratulates all members of the project consortium on the results achieved.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 4, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TE-U/01:1

 • Data delivery date

  Aug 15, 2019

Finance

 • Total approved costs

  346,954 thou. CZK

 • Public financial support

  240,034 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  106,277 thou. CZK