Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
1G46058

Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Využití přírodních zdrojů 1 (SMZE2004NTP3)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  5100/04 - 3020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Enhancement of competition ability of potato growers due to tuber production with higher consumption quality.

 • Anotace anglicky

  Potato production technologies will be innovated to achieve their higher consumer quality, namely by increasing selenium content of potato tubers, finding ways significantly increasing content of polyphenols, ascorbic acid and carotenoids and minimizingtheir loss during cooking. A genotype able to utilize with higher intensity selenium applied into soil and foliar applied selenium solution will be selected. Selenium contents of raw potato tubers and after cooking (boiled potatoes, fried pommes frites) will be evaluated, namely as regard as changes in selenium content compared to initial content of raw potato tubers. Selenium content of foliage will be investigated in the framework of balance and selenium distribution in potato plants.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě.Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány jako cenné publikace, z části jako praktická doporučení pro pěstitele brambor.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2004

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  14. 3. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MZE-1G-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  4. 11. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 320 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 320 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč