Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
1N04172

Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Informační infrastruktura výzkumu 2 (SMSM2004001N2)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22 631/2004-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digitalization of the book catalogue in the Institute of czech literature and accession of the czech literary personalities database

 • Anotace anglicky

  Transmission the card catalogue of the czech literature and literary science of the Institute of czech literature into database Tseries and accession of user version of the czech literary personalities database is used create on the basis of building ofbiographical document collection.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Konverze lístkového katalogu ÚČL AV ČR, v.v.i.do elektronické verze a vytvoření databáze osobností české literatury od počátků do současnosti (CLO). Obě databáze jsou přístupné na ústavních internetových stránkách.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2004

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  7. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MSM-1N-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 996 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 406 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 590 tis. Kč