Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Slovní zásoba češtiny doby střední - "editio princeps" (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Podpora projektů cíleného výzkumu 2 (SAV02005-NC)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1QS900610505

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Lexicon of the Humanistic and Baroque Czech - "editio princeps" (analysis of the lexical material and making it available in an electronic format)

 • Anotace anglicky

  The project grows out of an urgent need for a representative corpus of critically evaluated lexical material of the Humanistic and Baroque Czech, which would be accessible to researchers working in diachronic Czech studies, both at home and abroad. The starting point is an existing corpus of approx. 650 000 hand-written excerpts from a number of texts, covering a variety of genres and topics; this is the most significant source of linguistic material of the period, as there exists no dictionary of Humanistic and Baroque Czech. The material will be scanned into an electronic format and the entries will be provided with an elementary description (lemma, source); this information can be then used for building an entry list of an intended dictionary. In this format, a considerable amount of unique lexical material will become accessible to the public, and further work on the corpus (searching and enlarging it, as well as adding further lexicographic detail) will be much more efficient.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Lexikální databáze (555 381 dokladů z humanistické a barokní češtiny), při neexistenci samostatného slovníku důležitý pramen pro poznání dobového jazyka, umožňující rozšiřování materiálové báze; webová aplikace usnadňuje přístup k datům a práci s nimi.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 3. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-AV0-1Q-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  15. 4. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 756 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 756 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč