Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dynamika světlosběrného procesu a jeho úloha v ochraně před nadměrným zářením u sinic

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

 • Veřejná soutěž

  FP6-2004-Mobility-12

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  RP - Spolufinancování programu EK

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1/2013-311

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dynamics of light harvesting and its role in photoprotection in cyanobacteria

 • Anotace anglicky

  This research project aims to characterize specific molecular mechanisms responsible for regulation of light harvesting capacity and dynamics of phycobilisomes and thylakoid membrane proteins in cyanobacteria. We propose to combine methods of molecular biology and modern biophysics, by creating specific mutations proposed to be impaired in state transitions and nonphotochemical quenching (in the French lab) and to analyse them using the SRFI and FRAP methods (in the Czech lab). This project will allow to answer the following points : [1] Role of proteins dynamics during photoprotection [2] Spillover or redistribution of PBs is involved in state transitions? [3] Relationship between the strong orange light induced fluorescence increase and PBs decoupling and its importance in photoprotection [4] Relationship between the strong orange light induced fluorescence increase and state transitions. These results will be described in joint publications in scientific reviews.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BO - Biofyzika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10610 - Biophysics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována sp?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  30. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MSM-7A-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  108 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  108 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč