Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Fotoprotekce a dynamika světlosběrných proteinů u řas: od živých buněk k proteoliposómům.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Juniorské granty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské granty 3 (SGA0201700002)

 • Hlavní účastníci

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-02363Y

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Photoprotective antenna protein dynamics: from live cells to algal proteoliposomes.

 • Anotace anglicky

  The mechanisms of photoprotection in algae is still poorly understood in comparison to higher plants. The aim of the present proposal is to apply previous knowledge from higher plants (Belgio et al. Nature Comm. 2014) to new model organisms from algae for in vivo understanding and in vitro simulating antenna protein dynamics. In vivo studies will focus on: i) antenna uncoupling; ii) spillover; iii) role of loosely bound xanthophylls. The knowledge obtained in vivo will be in turn verified in vitro in reconstituted algal proteoliposomes where, for the first time, proton-pumping will be applied. Protein re-organisation will be assessed in function of co-factors by means of both standard spectroscopies and the cutting-edge, high resolution, high speed atomic force microscopy. The “proteoliposomes platform” will thus constitute an excellent means to follow protein dynamics with nanometer resolution. The ultimate goal will be to produce an all-round molecular model for the adaptive dynamics occurring in the algae.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BO - Biofyzika

 • CEP - vedlejší obor

  CE - Biochemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>10610 - Biophysics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Juniorský projekt byl zaměřen na pochopení molekulárních mechanismů, které určují dynamiku indukce nefotochemického zhášení u vybraných druhů řas in vivo a in vitro (světlosběrné komplexy v liposomech). Byly získány nové poznatky, které byly doposud publikovány v 5 vědeckých článcích (čtyři z nich jsou v časopisech z prvního kvartilu kategorie Plant Science).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GJ-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 344 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 344 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč