Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
8J23DE002

Funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilá analýza tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  MSMT-19178/2022-37

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Atmospheric-Pressure Plasma-Assisted Coating Deposition on Functional Fibers and Advanced Coating-Thickness Measurement using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

 • Anotace anglicky

  Since both German and Czech Republic research groups are recognized in plasma technology research as a mutual subject of interest, the following specific objectives are identified: Testing MSDBD, eventually DCSBD, in working gas air/nitrogen with monomer used for plasma-assisted coating deposition on substrates provided by HAWK Göttingen. Testing of coating parameters (morphology, chemical composition, stability and thickness) deposited by optimized atmospheric pressure plasma deposition process at CEPLANT SCI MUNI. Testing of quality parameters and stability of coating, the dependence on aging on plasma parameters by both project partners. Analysis of plasma products and plasma activated-gas by-products (gas-FTIR, chemical analyses) regarding the safety at CEPLANT SCI MUNI. Interlinking the respective research areas between German and Czech institutions and establishing smooth coordination of research activities between the partners: HAWK’s (German partner) expertise in the measurement of chemical composition and coating thickness and CEPLANT SCI MUNI (Czech partner) expertise in design and development of novel plasma sources. To offer PhD students and junior and senior researchers an opportunity to broaden their knowledge and network internationally. Preparation of joint article in IF journal and result presentation at a konference.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech<br>JI - Kompositní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-8J-R

 • Datum dodání záznamu

  27. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  398 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  398 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč