Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Zásady pro osazování dopravních značek a dopravních zařízení na pozemních komunikacích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Harmonizace podmínek pro rozvoj, bezpečnost a spolehlivost dopravy se zřetelem na začleňování ČR do mezinárodních struktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Principles of location of traffic signs and traffic equipments on the roads

 • Anotace anglicky

  Elaboration and publishing of a set of unified and obligatory regulations (users manuals) for location of traffic signs and traffic equipment on roads.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle a výstupy byly splněny ve vynikající kvalitě. Výsledky mají vysokou odbornou úroveň, jsou vypracovány pečlivě s velmi dobrou vypovídací schopností. Závěry a návrhy jsou zpracovány přehledně s možností využívání v oblasti státní správy i praxe.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MDS/MDS1CB/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 535 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 535 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč