Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK01000121

Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK01000121 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Situational awareness in drivers of teleoperated vehicles

 • Anotace anglicky

  The goal of this project is a) to specify critical, problematic, difficult, or dangerous situations and conditions in relation to the operator of remotely controlled vehicle, b) to develop measures leading to the increase and comfort of teleoperations in a form of optimization of remote driving station based on empirical research of cognitive effects of teleoperations on a remote driver, c) to develop tools for increasing a quality of data connection that will lead to the increase of safety and security of teleoperations. The overall result will be a safe and reliable system for remote driving (teleoperation) in personal as well as heavy-duty vehicles, under standard as well as dangerous or difficult conditions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20203 - Telecommunications

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AN - Psychologie<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  26 508 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 558 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 604 tis. Kč