Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK01000165

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)

 • Hlavní účastníci

  CEDA Maps a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK01000165 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intelligent system for analysis and prediction of public transport

 • Anotace anglicky

  The project is focused on analysis and prediction of data produced by public transport systems operated within the framework of transport services of integrated transport systems. The uniqueness lies in the use of a combination of data sources of the multimodal planner, dispatching and billing system, the ability to assign transaction and other information to a specific traffic link in real-time driving. The project is planned for 3 years and will produce 6 outputs, which will allow to store, analyze and predict data. It will create a data storage, three SW for data analysis and prediction, a tool for personification of multimodal planning and a SW tool for support of operational and strategic management of public transport. The functionality will be verified by conducting a pilot plant.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 806 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 514 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 278 tis. Kč