Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK03000076

Využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK03000076 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Use of virtual tracks to increase the safety, reliability and efficiency of autonomous vehicles

 • Anotace anglicky

  The objective of the project is: a) to develop a paint that might be used as a virtual rail for the guidance of autonomous vehicles in urban environment, b) to conduct a reseach focused on safety, reliability, funcionality, resiliency, and effectivity of virtual rails for autonomous vehicles, c) develop a sensor system adapted to detect virtual tracks. d) develop a control and location system that will safely maintain the vehicle in virtual track direction. e) Define the technical requirements and architecture for a system enabling vehicles platooning (virtual tram).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AN - Psychologie<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  28 610 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  18 215 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  10 495 tis. Kč