Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů

 • Veřejná soutěž

  Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů 3 (SMK0200800002)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  7/2008/OUK

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital library for grey literature - functional model and pilot

 • Anotace anglicky

  The goal of the project proposal is to devise methods for building collections of and providing access to grey literature (e.g., theses and dissertations, technical and research reports) and to develop procedures and tools for the optimization of digitalcollections of grey literature. A fully functional model application will be developed in the project. Subsequently, the National Repository for Grey Literature and the National Registry of Electronic Theses and Dissertations will be created. The othergoal of the project is to set rules for permanent storage and preservation of the digital resources. The outputs from the project will include preservation guidelines for digital objects, a set of mandatory technical metadata and a set of principles fordata protection. The project results will be shared across the digital library community in the Czech Republic and abroad. Therefore, the project will also help increase the visibility of Czech research and development results on the international level.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  AM - Pedagogika a školství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt komplexně obsáhl problematiku sběru, dlouhodobého uložení a centrálního přístupu k šedé literatuře v ČR a výsledkům VaV. Byla vytvořena jednotná platforma pro přístup k dílčím lokálním repozitářům různých typů šedé literatury. Národní technická ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MK0-DC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 869 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 189 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  4 680 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč