Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas

 • Anotace anglicky

  This project is concieved to deepen knowledge in values of cultural landscapes in their many aspects. The project focuses on improvement and development of present system of protection and conservation of historic landscape conservation areas. The project endeavours to improve conditions and tools for protection and preservation of this part of cultural heritage and finding interdisciplinary methodological consensus in this field. The project comforms with the obligation implying form the European landscapoe Convention. The project shall support implementation fo the Governemen Policy Statement in the field of cultural landcape. The project results shall be presented in intelligible forms to become the source of information and education of wide public. Composition principles analysis and deepening of knowledge of landscape conservation areas values shall be usable for regulation and sustainable development in those already legally protected. Raising awareness and values protection are important bothin national approach to the landscape theme and in implementation of related international conventions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Dosažené výsledky řešení jsou v souladu se schválenými parametry projektu a jsou přínosem jak z pohledu národního, tak mezinárodního. Vedle praktického uplatnění ve výkonu památkové péče na území KPZ, mohou odborně napomoci k naplnění programového prohlášení vlády v oblasti kulturní politiky a jsou využitelné i pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 627 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 496 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč