Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.<br>Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Národní památkový ústav<br>Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  58/OVV/2018

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeology from the sky: Analysis and presentation of Moravian and Silesian remote sensing archives

 • Anotace anglicky

  Remote sensing belongs to the most important methods of obtaining information on archaeological sites and historical monuments. In the archaeological archives of Moravian and Silesian institutions, the thousands of aerial photographs and related technical data were accumulated during the last two decades but their standardized evaluation and digital deposition has not been implemented. The project aims to preserve the archive for the future (partial aim 1), to standardize methods of collection and processing of remote sensing data (2), to analyse the contents of aerial images (3), to review the selected sites in the field (4) and to make the archive available to experts and general public (5). Software applications of the Archaeological Information System of the Czech Republic (AIS CR) will be used for processing of aerial photographs (AIS CR is becoming a unified platform for the management of archaeological data in the CR). The results of the project will be presented to the public via exhibition at the Moravian Museum and via a web application. The results of the project will simplify access to archaeological aerial images and it will provide data for revision of the monuments on the basis of retrospective images collection, leading to the understanding of their changes. The results of the project will be incorporated to the Information System on Archaeological Data and provided to the state and public administration to the efficient conservation of culture heritage. In the project participate most of the institutions significantly involved in the aerial survey in Moravia and Silesia. Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, ensures the implementation of AIS CR tools and trains team members in its use. The project is a comprehensive proposal for the conservation, analysis and public sharing of the most of specialized archaeological remote sensing data, which are irreplaceable and constitutional part of the cultural heritage.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním cílem bylo vyhodnocení a zpřístupnění unikátního fondu leteckých fotografií archeologických lokalit Moravy a Slezska. Projekt byl realizován v souladu s harmonogramem a stanovených výsledků bylo dosaženo. Vytvořená databáze a mapová aplikace obsahují více než 9000 leteckých fotografií v digitální podobě, které jsou dostupné v rámci Archeologického informačního systému ČR (AIS CR) a jsou také zahrnuty v Informačním systému o archeologických datech (ISAD; dostupné na mapových geoportálech Národního památkového ústavu). Dále byly vytvořeny odborné metodiky pro zpracování dat dálkového průzkumu Země, realizovány workshopy pro vysokoškolské studenty a vytvořen krátkometrážní film. Úspěšná byla prezentace projektu veřejnosti prostřednictvím výstavy Archeologie z nebe. Zpřístupněný fond leteckých snímků bude využit nejen v rámci budoucích archeologických výzkumů, ale poslouží také v oblasti památkové péče a územního plánování.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 451 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 194 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  217 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  40 tis. Kč