Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologický informační systém ČR - druhá generace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  16_013/0001439-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological Information System of the CR - second generation

 • Anotace anglicky

  The aim of the AIS-2 project is the development of the AIS CR infrastructure in connection with the Archaeological Map of the Czech Republic (AMCR) and the Czech Archaeological Information System (AIS CR). The AMCR project created the basic conditions for the creation of an information system (data model formulation, creation of a corresponding SW application, authoritative list of archaeological researches in the Czech Republic, digitization and description of a set of documents from the ARUP archive, etc.). The AIS CR project is primarily concerned with an analogous shift in data processing in the territory of Moravia and Silesia, the interconnection of the system with other infrastructures and the creation of a uniform system throughout the Czech Republic. The AIS-2 project pursues the further development of Archaeological Infrastructure in three ways: (i) Upgrading HW and SW Infrastructure Equipment, (ii) Enhancing and Improving Data Content, and (iii) Identifying the Way for its Scientific Utilization and Future Development. First of all, it is about building a digital data repository, creating application programming interfaces for AMCR communication with other segments of the information system (internally and externally), standardization and personnel provision of the system operation. In the area of ​​data, it is mainly about the addition of files of field research information not yet captured in central databases; (sites, castles, fortresses, defunct medieval and modern settlements, burial grounds, mining areas, etc.); and of those which have not yet been investigated, but from archaeological and cultural point of view, valuable and necessarily requiring attention and protection; and locations captured by specific methods of archaeological exploration (aerial imaging, geophysical measurements, surface collections).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přispěl k rozvoji páteřní oborové infrastruktury české archeologie. Došlo k modernizaci hardwarové infrastruktury a softwarového vybavení. Byla rozvíjena interní i externí aplikační programovací rozhraní zlepšující komunikaci archeologického informačního systému a projekt také přispěl k personálnímu zajištění provozu systému. V oblasti dat došlo k doplnění souborů informací o terénních výzkumech dosud nepodchycených v centrálních databázích, o dosud nezkoumaných lokalitách a o lokalitách zachycených specifickými metodami archeologického průzkumu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2017

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  7. 10. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EF-U

 • Datum dodání záznamu

  27. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 694 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 694 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  992 tis. Kč