Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Konzervování archeologických textilií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  SMK02020DG003

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  009/2020/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Conservation of archaeological textiles

 • Anotace anglicky

  The main aim of the project is to create a new methodology of Archaeological textile conservation. Archaeological textiles are very sensitive, degraded materials that have been stored in specific conditions for a long time. Only by using a suitable conservation process can the archaeological textiles be stored for next generations. In the created methodology, a conservation process will be recommended with respect to excavation and type of textile. Emphasis will be placed on cleaning and drying of textiles depending on their degradation. Suitable conservation agents, such as lubricants or consolidants, will be recommended in the methodology. All recommended processes will be chosen based on the results of systematic experimental studies of the textile model samples. The long-term stability and the microbiological stability of textiles conserved by new methods will be studied. Part of the methodology will be recommendation of suitable disinfection and useful methods for the storage of archaeological textile artefacts.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>JJ - Ostatní materiály

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vytvoření metodiky postupu konzervování archeologických textilií na základě komplexního studia a optimalizace vybraných konzervačních postupů. Hlavním přínosem projektu je vypracování metodiky Konzervování archeologických textilií na základě výsledků studia a optimalizace vybraných konzervačních postupů. Komplexně a přehledně zpracovaná metodika je vhodným nástrojem pro posuzování a volbu specifických konzervačních postupů vhodných pro konzervování archeologických textilií v závislosti na jejich stavu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 270 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 270 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč