Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mapování, management a financování místní kultury v kontextu její veřejné podpory a zachování nehmotného kulturního dědictví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  0 6 4 / 2 0 2 3 / O V V

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Mapping, management and financing of local culture in the context of its public support and preservation of the intangible cultural heritage

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to analyse and evaluate the structure of the spatial distribution, management and financing of local culture, including its link to tourism, and to propose measures for its preservation in selected regions of the Czech Republic in order to ensure permanent, sustainable, systematic and effective care of local culture from the perspective of its financing from public funds while respecting the importance, diversity and richness of the preserved intangible cultural heritage. To fulfil this main objective, the sub-objectives of the project (DC) were defined: DC 1. To set up a methodology for quantitative mapping at the regional level, and on this basis to reveal their spatial structure at the municipal level using methods of exploratory analysis of spatial data in geographical information systems. Select municipalities for qualitative mapping of actors and events of local culture in the Zlín and Central Bohemia regions. DC 2. Classify local culture management systems at the level of municipalities in the thematic division of local culture into 2.1 intangible cultural heritage in the sense of care for its preservation in relation to demographic, social and technological nationally specific and global trends and the resulting risks of further development; 2.2 local culture as a tool to support community life. Both cases propose methodological approaches to manage them at local and regional level, by monitoring the links between the different actors and stakeholders through social network analysis and interview analysis using an embedded theory approach. DC 3. Design and validate methodological procedures for collecting, processing, analysing and setting up local culture funding at the local and regional level. Set up processes to support and evaluate the impact of local cultural events on the economy and public budgets. DC 4. To verify the proposed methodology on case studies of selected regions before their certification.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60404 - Folklore studies

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 193 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 193 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč