Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14/2016/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cultural heritage of landscape of the Archidiocese of Olomouc - research, presentation and management

 • Anotace anglicky

  European cultural landscape with its historical values is a reflection of cultural identity development at both national and regional level. The cultural landscape is also a space for conservation and sustainable development of many key elements of cultural identity. The main objective of the project is to support the sustainable development of regional cultural identity through applied research of cultural heritage in the landscape of the historical territory of the Archidiocese of Olomouc (ADO). Partial project objectives are to (1) propose sustainable management of sacred monuments that protect a part of the natural heritage of europe, which is bound by its existence to sacred monuments in landscape, and thus to contribute to the removal of barriers between historical monuments preservation and nature conservation in the conservation of cultural heritage; (2) employ applied research of the ADO cultural landscape using methods of historical geography for the presentation of selected types of minor and technical monuments in the landscape through educational application software and the exhibiotion; (3) identify intangible cultural heritage of the ADO landscape (landscape aesthetics, hunting as national cultural monument) using innovative approaches to applied research, and direct the results of this research towards practical use of the potential economic benefits of the spiritual heritage of the ADO landscape.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

  DO - Ochrana krajinných území

 • CEP - další vedlejší obor

  AM - Pedagogika a školství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20103 - Architecture engineering<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu probíhalo s menšími odchylkami v souladu s plánem v rámci jasně definovaných etap, na jejichž základě vznikaly plánované výsledky projektu. Realizována byla řada specializovaných výzkumných a prezentačních aktivit, zaměřených na unikátní historické dědictví kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké. Všechny plánované výstupy byly splněny a dokonce překročeny. Projekt byl plněn zodpovědně, po celou dobu plnění projektu nedocházelo k žádným znatelným problémům, výstupy v podobě výsledků byly předkládány dle plánu, pouze v případě jednoho výsledku typu R muselo dojít k ujasnění definice výsledku s poskytovatelem a jeho následné úpravě. Projekt v rámci svého pětiletého plnění zaznamenal několik změn – celkem osm, z nichž 3 byly iniciovány poskytovatelem z důvodu legislativních změn, ostatní upravovaly přesuny ve věcných nákladech, případně vynucenou personální změnu. Tyto změny přispěly k efektivnějšímu využití finančních prostředků a zvýšení kvality plánovaných výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MK0-DG-U/01:3

 • Datum dodání záznamu

  18. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 614 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 614 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč