Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  6/11

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Support of R&D and education for R&D in mechatronics in road vehicles

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is quality improvement of R&D and educational processes focused on R&D in the field of Mechatronics with dominant orientation to the automotive industry in regions Jihozápad and Karlovarský kraj (the regions from which the majority of our students recruits, and where also majority of them finds a job). The main idea of the project is to improve professional competencies (professional knowledge, language and practical skills) of relatively small team (ap. 3 faculty members and 3 PhD students), which will spread the knowledge on lectures, seminars and other courses among the students of the university (Bc., Msc. and PhD study programmes) and several high schools. Participation of experts from industry, other universities andresearch centers in the Czech Republic or from abroad in the education, and support of MSc. and PhD final theses focused on mechatronics is also planned in the project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu byly: - připraveny a realizovány plánované přednášky pro studenty VŠ (Bc., NMgr. a PhD studia). Přednášky na vybraná témata probíhaly paralelně k existujícím studijním plánů (pravidelné výuce). - připraveny a realizovány plánované popul?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 6. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-EE-U/04:4

 • Datum dodání záznamu

  5. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 677 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 677 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč