Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Otevřená věda III - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  47077/13

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Open Science III - communication of science and technology and promotion of research to the society

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the creation of syst. support framework to ensure high quality HR for R & D, ie 1) Support syst. work with students in the area of ??introduction to R & D (research internships for high school and university and training coursesfor teachers), 2) Activities aimed at popularizing research and development and its benefit to society (popul. activities in the regions and popularization network); 3) Further training of R & D in the field of communication and popularization of science (science communication courses).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Aktivity a účel projektu byl zcela naplněn. Veškeré výstupy byly vytvořeny a řádně doloženy poskytovateli. Projekt přispěl ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2012

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 11. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MSM-EE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 646 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 646 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč