Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  16_013/0001781_01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  LINDAT/CLARIN - Research infrastructure for language technologies - extension of the repository and its computational power

 • Anotace anglicky

  The aim of the LINDAT / CLARIN project is to strengthen the busy and obsolete IT infrastructure of LINDAT / CLARIN in order to continue research at the frontier of NLP knowledge, especially in neural network methods, and to use this new capacity to expand expertise and improve existing practices and solutions to various tasks NLP and CL. The sub-goal of the project is to provide sufficient human resources to achieve the main goals through the development of the infrastructure team and research teams at the partner institutions of the project; more researchers mean an increased volume of scientific outputs, especially publications through industry-wide publishing forums with worldwide reach. As a secondary goal, the advances made in the submitted project could substantially improve the core NLP services provided by VI LINDAT / CLARIN.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu došlo k posílení technické části a datové základny VI LINDAT/CLARIN, a využití nově získané výpočetní síly serverů a posíleného datového úložiště na vlastní základní a aplikovaný výzkum v oblasti zpracování textu a řeči. Tímto byl umožněn výzkum využívající nové metody strojového učení a byl rovněž posílen lexikografický výzkum založený na využití velkých korpusů. Hlavním cílem projektu bylo tedy posílit vytíženou a zastarávající výpočetní infrastrukturu VI LINDAT/CLARIN, aby bylo možné pokračovat ve výzkumu na hranici poznání NLP, především v metodách neuronových sítí, a využít tuto novou kapacitu na rozšíření expertízy a vylepšení existujících postupů a řešení rozličných úloh NLP a CL.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  27. 5. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 9. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MSM-EF-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 562 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 562 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč