Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2015071

Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1000/2016

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Language Research Infrastructure in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to facilitate research in the area of language technology and in all social sciences and humanities related to language as an information medium or an object of research itself. The added value of the Research Infrastructure is - internationalization of research and significantly higher level of international collaboration through CLARIN ERIC; - availability of language resources, their metadata, standardization, persistent identification according to the Force11 principles adopted by CLARIN ERIC, RDA, OpenAIRE and other organizations, openness in distribution of data and metadata in the LINDAT/CLARIN repository; - single sign-on through individual accounts of researchers from their home institutions using Shibboleth authentication; - depositing system open to all researchers from all types of institutions, provided all standards are followed; - web services and web applications for use and processing of language resources, including researchers’ own data, linked to distributed processing authorization within CLARIN; - data access, search by metadata as well as by content while respecting individual license agreements; - wide education possibilities for students at all levels of the educational system, enabling them to use as well as to create language resources, metadata, and software tools for language processing; - providing services for the general public, primarily by the integration of the Institute of the Czech Language as the Czech Language overseeing institution.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Projekt se pevně etabloval jako klíčová součást sítě CLARIN v Evropě a poskytuje všechny zdroje a služby, které patřily k jeho cílům stanoveným na počátku. Jedná se o unikátní infrastrukturu v ČR, která je dobře napojená, hojně využívaná a mezinárodně uznávaná jak pro svou technickou základnu, tak pro datové zdroje, které vytvořila a nabídla k otevřenému a bezplatnému přístupu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  63 896 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  63 896 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč