Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2023062

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-62/2023

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities

 • Anotace anglicky

  The large research infrastructure LINDAT/CLARIAH-CZ represents the Czech national node (distributed among 17 participating partners from 15 institutions) of the pan-European research infrastructures CLARIN-ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure), DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) and EHRI-ERIC (European Holocaust Research Infrastructure, in the process of being prepared). LINDAT/CLARIAH-CZ collects, processes, annotates (manually and automatically) and stores linguistic, multimedia and other data related to the Czech language environment, including from a historical perspective. At the same time, it provides open access not only to these data, but also to technologies, particularly relevant for the humanities and social sciences and related interdisciplinary research (e.g. formal and computer linguistics, translatology, lexicography, psychology, sociology, neurolinguistics, cognitive sciences or artificial intelligence). In the field of digital arts and humanities, which includes literature and literary sciences, history, including research on the Holocaust and genocides of the 20th century, historical bibliography, culture and science of culture, art history, philosophy, film and film history including new media and their analysis, visual arts, musicology and history of music, ethnology, folklore, archaeology, Egyptology and interdisciplinary research across them, including combination with modern technologies. LINDAT/CLARIAH-CZ is significantly involved in the development of the CLARIN DSpace data repository, which it provides to cooperating organizations at the national and international level. The main objective of the infrastructure is to make digitized data resources in these disciplines available to the broad scientific community, including the software services necessary for the efficient use of these resources, in an open mode. The infrastructure program also includes educational activities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  60201 - General language studies

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60401 - Arts, Art history

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AI - Jazykověda<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LM-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 8. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  200 193 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  200 193 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč