Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  LINDAT/CLARIAH-CZ - Extension of the repository, services and computing cluster of the Research

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to extend the computing capacity and data storage capacity of the LINDAT / CLARIAH-CZ research infrastructure at selected partners. The implementation of the project will enable access to data and VI services through remote access to a wide scientific community, especially in the Czech Republic and the EU.The main beneficiaries is Charles University and partners of KNAV AV ČR, ZČU, HÚ AV ČR, FLÚ AV ČR and NG.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  60203 - Linguistics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50804 - Library science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AI - Jazykověda<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 9. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EF-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  31 998 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 007 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 600 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč