Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Predict INEM střední Evropa

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  XP invest, s.r.o.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  MPO 59428/19/61200/983

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Predict INEM Central Europe

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create an innovative analytical-predictive system that will evaluate the links between socio-economic, demographic, environmental phenomena and property prices. Based on the correlation between dozens of different parameters / markers, their time development will be able to predict the further development of these phenomena, with a focus on the development of property prices. They will be able to model and indicate suitable solutions in the area of municipal projects and activities, to show their influence on the prices of residential, business and municipal real estate. The ultimate goal is the emergence of a worldwide exponentially growing platform with market data utilization in the real estate sector. At the same time, the potential to influence users to be more involved in the care of their living conditions and community matters will be built.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil očakávané výstupy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  13. 1. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MPO-EG-U

 • Datum dodání záznamu

  19. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 425 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  0 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  627 tis. Kč