Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Jan Amos Komenský

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Pardubický kraj

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  22_009/0004892-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart Accelerator + / Pardubice Region Innovative

 • Anotace anglicky

  The main focus of the project is the implementation of the regional annex of the RIS3 strategy and the building of the regional innovation ecosystem. In terms of content, the project focuses on vertical topics based on the domains of specialization of the regional annex of the RIS3 strategy and horizontal (cross-cutting) topics such as cybersecurity and digitalization, Industry 4.0 or circular economy. The aim is to increase the application of innovation and smart solutions with a positive impact on all inhabitants of the Pardubice Region.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50203 - Industrial relations

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EH-R

 • Datum dodání záznamu

  25. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  57 769 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 524 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  8 665 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč