Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Monitoring vlhkosti půdy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Monitoring of soil moisture

 • Anotace anglicky

  Indirect methods of soil moisture content measurement based on a principle of variation of relative dielectric constant with moisture are currently often used. Using a Dielectric soil moisture meter (Kuráž and Matoušek, patent No. 172234, 1978), good results have been achieved in the field. Further exploitation into long term monitoring is limited, since currently data must be obtained manually from the display. The aim of the project is to improve hardware with following development of software. This will enable both automatization of measurement, calibration of the meter and processing of data. The results of the project are supposed to be used for long term monitoring of soil moisture and for irrigation management.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  DF - Pedologie

 • CEP - vedlejší obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - další vedlejší obor

  BK - Mechanika tekutin

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology<br>40104 - Soil science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu si řešitelé vytýčili za cíl inovaci dielektrického měřice vlhkosti, jak po stránce hardwaru tak softwaru. Vyvinutá aplikace - sonda - umožňuje rychlé ukládání a vyhledávání dat, zvyšuje možnosti vizualizace, umožňuje výměnu dat s jinými

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1998

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  682 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  585 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč