Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Role kolektivní paměti v transatlantických vztazích po skončení studené války

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-21581S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Role of Collective Memory in Post-Cold War Transatlantic Relations

 • Anotace anglicky

  The research project focuses on the role of collective memory in shaping the Transatlantic alliance, and it will examine the ways in which collective memory has been used in Transatlantic relations since the Cold War in the Central European context. “Collective memory” here means the ways in which the past is thematized and represented by public institutions (e.g. museums, memorial sites, libraries and archives) as well as by proclamations of public officials. In this sense, while collective memory is rooted in historical reality, it is not a reflection of it, but a re-working of images and ideas about the past for the purposes of the present and future. “Transatlantic relations” are the officially recognized, often diplomatically codified communication between nations. Our hypothesis is that especially at times when Transatlantic relations are strained, Transatlantic collective memory - references to and projects about commemorating or honoring a shared past – has been used to strengthen mutual good will and thereby cement Transatlantic cooperation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt částečně po obsahové stránce splnil základní cíle a přispěl k rozvíjení významné oblasti výzkumu role kolektivní paměti v transatlantických vztazích. V českém kontextu přináší projekt podněty pro komplexnější přístup k využívání kolektivní paměti při tvorbě zahraniční politiky. Zásadní nedostatek projektu představuje nesplnění plánovaných publikačních výstupů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 086 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 086 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč