Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Paměti komunismu: formování politických identit v závislosti na konstrukcích historické paměti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  CEVRO Institut, z.ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-27669S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Memories of Communism: Dependance of the Formation of Political Identities on the Constructions of Historical Consciousness

 • Anotace anglicky

  The purpose of the project is to provide empirically based findings about patterns of perception, interpretation and current collective valuations of the communist regime. The main research method is a quantitative survey focused on the key components of historical memory in the sense of views on the past and modern history. We expect that this historical experience contributes to the form of historically shaped ("memorized") foundations of specific cultural and political milieu and patterns of collective mentalities of the Czech society and also anticipates a primary social, political and psychological orientation in the present lived reality. Attention will be paid to the nature, type and intensity of presence of the "communism phenomena" in the collective memory or memory of various socio-demographic groups and their reflection as well. Therefore the expression of historical-narrative constructions and representations of the pre-November era (and the year 1989) in the public opinion will be explored in relation to the attributes of political and ideological self-identification.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AD - Politologie a politické vědy<br>AO - Sociologie, demografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 979 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 979 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč