Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentni imaginace paměti a (re)konstruování kánonu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P410-11-1201

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  John Amos Comenius as a Site of Memory. Polyvalent Mnemonic Imagination and the (Re)Construction of the Canon

 • Anotace anglicky

  Within the last two centuries, J. A. Comenius has been turned into one of the key constitutive topoi of the Czech historical memory, while – simultaneously manifesting strong transnational as well as non-national semantic valences. Conceptualising Comenius as a site of memory, the project aims to situate this figure within the framework of the contemporary research on memory; and to define the role that Comenius played in the mnemonic culture since the late 18th century to the present. Three axes of enquiry are dominant in this research design: 1) the relationship between memory and collective identities; 2) the relation of memory to the scientific discourse of Comeniology; 3) the performative nature of memory. In a collective monograph – which will be the key outcome – and in a series of scholarly studies the project aims to show the ways and forms in which the historical figure of Comenius has been operacionalised, to mark out the historical and ideological narratives of which Comenius became a part, and to highlight the symbolical role he played within these narratives.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odborný přínos projektu je nezpochybnitelný, dosažené výsledky jsou v souladu se schváleným projektem (1 monografie, 6 kapitol v knize a 4 časopisecké či sborníkové studie). Výsledky projektu byly presentovány na 6 zahraničních konferencích (SRN, Švédsko, Kanada; USA, Maďarsko) a formou 2 kursů pro studenty a 2 přednášek pro veřejnost. Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  24. 11. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 148 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 148 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč