Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská<br>Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.<br>Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-08218S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Thermal Energy Storage Materials: Thermophysical Characteristics for the Design of Thermal Batteries

 • Anotace anglicky

  Thermal energy storage (TES) is an important factor in the utilization of intermittent renewable energy sources and reduction of energy consumption. Efficient design and optimization of thermal batteries based on phase-change materials (PCMs), thermal liquids, or thermochemical materials (TCMs), requires a detailed knowledge of the materials and processes involved. Three groups with a background in mechanical, chemical, and mathematical engineering formed a new team focusing on TES fundamentals. Comprehensive measurements of thermophysical properties will be carried out. Predictive methods for new prospective materials will be tested against in-house synthetized samples. Mathematical models for heat and mass transfer coupled to chemical reaction in porous TCMs will be developed. Nucleation of solid phase in supercooled PCM melts will be modeled. Convective transport inside/outside an encapsulated PCM will be studied experimentally. Mathematical models of TCM and PCM thermal batteries will be developed to assess the effect of material properties and processes for typical TES cases.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BJ - Termodynamika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20303 - Thermodynamics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a doložených přílohách, které jsou její součástí, lze konstatovat, že bylo dosaženo splnění deklarovaných cílů projektu, a to v souladu s plánovaným harmonogramem. Počet publikovaných odborných článků a příspěvků na konferencích přesáhl původní plán a finanční čerpání je bez závad. Do řešení projektu byli zapojeni studenti doktorského studia.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 5. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 570 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 320 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 256 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč