Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-04551S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Patterns of Quality of Democracy at Regional Level in the V4 Countries: Looking Inside the Black Box

 • Anotace anglicky

  The project seeks to analyse regional-level quality of democracy in the Visegrad Four countries (Czechia, Hungary, Poland and Slovakia) in 2000–2020. We will analyse four dimensions (and their interdependence) that may explain variability in quality of democracy across regions: representation, participation, competition, and accountability. In this regard, the important question is especially if individual dimensions of quality of democracy are independent or rather reflect a latent variable. If these dimensions (or the variables measuring them) are independent from one another, then we can only conceive quality of democracy as a multidimensional phenomenon. Contrarily, if all dimensions reflect an underlying construct, then it might be possible to develop a summary measure of the quality of democracy. To investigate these questions, we will employ selected statistical techniques (e.g., factor or cluster analysis) and finally we will focus on the question of whether there are any influences between quality of democracy and regional socio-economic characteristics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 815 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 815 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč