Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ekotoxicita mikroplastů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-29315S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Ecotoxicity of microplastics

 • Anotace anglicky

  The project is aimed at research of the ecotoxicity of microplastics (MPs). The experiments will be focused on fractions with various sizes of MPs originating from common plastic materials. To elucidate the mode of action of MPs, ecotoxicity will be monitored mainly on the cellular level employing cell lines and metabolomics approaches. Ecotoxicity will be also evaluated with respect to simulated weathering of MPs. Attention will be also paid to ability of MPs to adsorb organic pollutants under real environmental conditions and the contribution of the pollutant to ecotoxicity response will be evaluated too. Desorption of organopollutants will be also studied with respect to changes of organopollutants bioavailability. The project outcomes will be ecotoxicological and environmental chemistry data contributing to the description of possible adverse effects of microplastics in combination with organopollutants, which will enable a better understanding of possible threats related to this new emerging environmental pollution.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  8. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 073 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 073 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč