Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studium syntézy a biologické aktivity derivátů 2-aryl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Synthesis and biological activity of 2-aryl-3hydroxyquinolin-4(1H)-ones derivatives

 • Anotace anglicky

  2-Aryl-3-hydroxyquinoline-4(lH)-ones are isoster with flavones. On the other hand, they are less studied from synthetic as well as biological point of view. In recent years we have found an original way of their synthesis. As we supposed, a lot of new co

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Podle řešitele bylo připraveno kolem 75 různých derivátů 2-aryl-3-hydroxy-4(1H)-chinolonu, které byly dále testovány na kancerostatickou účinnost a antiprotozoální aktivitu in vitro se slibnými výsledky. Dále se připravuje screening bakteriostatické akti

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/GA0/GA04GA/U/N/A:11

 • Datum dodání záznamu

  30. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 212 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 212 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč