Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Změny v postranslačních modifikacích histonů po působení inhibitorů histon deacetyláz a po indukci buněčné diferenciace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  204/06/0978

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Postranslational modifications of histones after cell treatment by inhibitors of histone deacetylases and during induction of cell differentiation

 • Anotace anglicky

  Postranslational modifications of histone tails represent an important epigenetic factors playing specific role in the regulation of many cellular functions. Selected epigenetic histone modifications together with variants of heterochromatin proteins HP1will be studied in our laboratory after the cell treatment with inhibitors of histone deacetylases (HDACi) that have also an ability to induce specific cell differentiation and apoptosis. During experimentally induced processes, 3D-nuclear arrangements of selected structures will be analyzed in the interphase nuclei. Suggested structural parameters will be tested in different cell types and similar parameters will be studied in human embryonic stem cell line. We preferentially aimed at the H3(K9), H3(K4), H3(K27) di-methylation, H3(K9) acetylation and analyses of HP1 (alpha, beta and gamma) proteins. The dynamics of linker histone H1 will be also analyzed but in living cells induced to terminal differentiation. Final experiments will be performed

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

  EA - Morfologické obory a cytologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10601 - Cell biology<br>10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology<br>10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt řešil problematiku post-translačních modifikací histonů, které představují důležité epigenetické faktory hrající významnou úlohu v regulaci řady buněčných funkcí. Vybrané epigenetické modifikace histonů, společně s variantami heterochromatického

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 878 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 878 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč