Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití organických fluorovaných azidů pro syntézu neobvyklých dusíkatých heterocyklů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-04659S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Utilization of organic fluorinated azides for the synthesis of unusual nitrogen heterocycles

 • Anotace anglicky

  Organic azides are highly valuable reagents in synthesis and their fluorinated analogues introduced by us were found to be much more stable. In this project, we propose to investigate nitrogen molecule elimination reactions of fluorinated azides to form aziridines via nitrenes and nitrogen molecule elimination reactions of triazoles, derived from fluorinated azides to access azirines via ketenimines. Each of those structural types offer a plethora of possibilities for synthetic utilization for the preparation of novel types of nitrogen heterocycles. Furthermore, we will develop a new synthesis of unknown fluorinated azides with the aim to access large rings, polymers of new properties and novel small molecule organics. Primarily, the project is focused on the generation of structural diversity, new synthetic method development, investigation of reaction mechanism, and potential application in agrochemistry and medicinal and material chemistry.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CC - Organická chemie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 855 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 016 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 839 tis. Kč