Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-06843S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced thin film photocatalysts on a basis of graphitic carbon nitride

 • Anotace anglicky

  The project focuses on highly innovative synthesis, deposition and functionalisation of graphitic carbon nitride (g-C3N4) and its use in field of photo-electrochemistry. Light harvesting, photoinduced reductive and oxidative efficiencies will be specifically sought. Thin layer of g- C3N4 will be deposited on a suitable support by means of material printing and surface patterning. Application-tailored layers of the optimised thickness, hardness, porosity, adhesion, and other necessary physical and chemical properties will be prepared. In this way catalytic, light harvesting or sensor coatings will be produced with desired morphology, geometry and surface patterning. Low-temperature plasma nanomodification with -NH2 electron donating groups and other functionalities boosting the photocatalytic H2 evolution of the g-C3N4 films will be of special interest. The functional layers of excellent charge separation, fast light/dark response, stable photocurrent generation and long-term performance stability are expected to be achieved.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20506 - Coating and films

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  3. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 706 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 706 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč