Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Alternativy klasické logiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Alternatives to Classical Logic

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is finding well understandable criteria for inference relations through the study of the entailment concept definition variants which is used to describe changes of epistemic states. First and foremost it will concern the rationality concept in the context of dynamics of epistemic states and tentative derivations which are necessary in situations characterized by incomplete,uncertain or vague information. The concept of inference (in narrower meaning logical consequence) and integrity (in narrower meaning consistency of knowledge are the starting points. Formal aspects of such systems as well as conditions of theirs applicability to understanding processes of human deductions will be investigated. It will concern both defeasiblereasoning which,in general,leads to both modal and conditional logics,and the study of possibilities how to describe them algorithmically. An integral part of our project will be the study of decision process complexity (e.g. the length of pro

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AA - Filosofie a náboženství

 • CEP - vedlejší obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology<br>60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)<br>60303 - Theology<br>60304 - Religious studies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  1.Nesporný přínos v neklasických logikách 2.Údaje v kartě jsou adekvátní 3.Široké aplikace ve vědě vůbec 4.Výstupy více než přiměřené 5.Nedostatky nebyly shledány

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/GA0/GA01GA/U/N/9:4

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  390 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  390 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč