Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 11 (SGA02008GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  402/08/0022

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Latest Intelligent Methodologies for Economic Time Series Modelling and Forecasting

 • Anotace anglicky

  Topics in the field of probabilistic modelling based on statistical theory and uncertain modelling based on fuzzy sets theory have attracted considerable attention within the economic community in recent years. While probabilistic models and models basedon fuzzy sets theory co-existed a long time, it has been recognised quite recently that all of them are the manifestation of information granules. Over the past years, granular computing, machine learning and data mining have become a catalyst  facilitating on emergence of new direction and innovative initiatives. Firstly the project reviews the predictive power on several economic and financial time series using ´novel´ methods such as granular computing, machine learning, cloud models, RBF neural networks. Then new modelling technique is proposed based on the extension of RBF neural networks by the cloud models. We will develop a novel time series modelling method based on granular RBF networks merging a probabilistic methodology with

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt si vytýčil zkoumat dva následující cíle. Prvním výzkumným cílem je analyzování a&nbsp;výběr nejnovějších modelovacích nástrojů založených na GC konceptu a&nbsp;soft computingových metodách, strojového a&nbsp;statistického učení z&nbsp;dat jako a?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  866 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  866 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč