Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Modely firem s mobilně orientovanou architekturou

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 11 (SGA02008GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  402/08/1046

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Models of Firms with Mobile-Oriented Architecture

 • Anotace anglicky

  The substance of the project is creation and research of the comprehensive system of models of firms having mobile oriented architecture. This system includes mainly process models and service oriented models (SOA). The integral part of the solution willbe also the proposal of transformation process leading towards mobile oriented architecture. The starting point of research will be analysis of present use of mobile attitudes in the area of m-commerce and m-business in the Czech republic and in the world from the point of view of ways, scopes, and effectiveness of using currently available mobile technologies as well as trends in this area. The models will describe possibility of using of mobile solution on different levels of management, for the support of business processes, processes of IT management and processes of providing IT services.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Plánované cíle projektu byly splněny a plánované přínosy byly naplněny. Výsledky projektu byly souhrnně zpracovány v&nbsp;závěrečné monografii prezentovány na konferencích v&nbsp;časopisech. Hlavní výsledky grantu dle typologie RIV: (1 výsledek B, 1 výs?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  761 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  761 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč